Strooitveilig.nl voor een professionele gladheidsbestrijding

Bij Strooitveilig.nl zit een schat aan meteorologische ervaring. Deze heeft zijn oorsprong bij op de weerkamer van het KNMI (vanaf 1980), maar de laatste jaren meer als zelfstandig meteoroloog. Met een groep van meteorologen hebben wij ons steeds meer en vooral succesvol toegelegd op de gladheidsbestrijding. Het belang voor de samenleving is groot en daarom is een goede en adequate verwachting, ter voorkoming van ongelukken, zeer belangrijk. Steeds meer districten van Provincies en gemeenten maken gebruik van onze professionele aanpak om gladheid te bestrijden.

Onze ervaring is dat voor een succesvolle gladheidsbestrijding drie aspecten van doorslaggevend belang zijn:

Persoonlijke benadering

  • Wellicht het meest belangrijke aspect van onze dienstverlening is de persoonlijke benadering tussen met tussen de meteoroloog en de dienstdoende coördinator.
  • Temperatuur

  • Temperatuur van het wegdek en de hoeveelheid (rest)zout Voor de gladheidsbestrijding is het belangrijk om te kunnen beschikken over de wegdektemperatuur en de hoeveelheid (rest)zout op de weg.
  • Tijdig waarschuwen

  • Het is natuurlijk het meest eenvoudig om pas te gaan strooien als het al glad is. Een meteoroloog heeft dan weinig toegevoegde waarde. Onze aanpak is dan ook gericht op het tijdig waarschuwen.
  • Samenwerking

  • Nauwe samenwerking tussen meteoroloog en wegbeheerder. We streven naar een persoonlijke aanpak en een hoge betrokkenheid bij het wegbeheer. Elk district, regio of gebied heeft zijn eigen karakteristieke aanpak. Voordat de winter begint maken wij een gedetailleerde analyse van uw beheersgebied.