Strooiadvies

Volledige gladheidsbewaking in uw beheersgebied

Met een specifiek, niet geautomatiseerd, strooiadvies bewaakt Strooitveilig 24 uur per dag en 7 dagen per week de gladheid in uw beheersgebied. Op het moment dat er gladheid wordt verwacht door condensatie, bevriezing of winterse neerslag treedt de meteoroloog met u als wegbeheerder in contact en bespreekt de weersituatie. Tijdens dit overleg wordt dan ook de situatie met betrekking tot de eventueel nog aanwezige hoeveelheid restzout besproken.

Juist deze persoonlijke benadering is iets waar Strooitveilig veel waarde aan hecht in een goede relatie met u als wegbeheerder. Een combinatie van meteorologische kennis en gedegen kennis van de lokale situatie op de wegen is de beste methode om gladheid te bestrijden. De dienstdoende meteoroloog van Strooitveilig neemt in geval van mogelijke gladheid tussen 16.00 en 19.00 uur contact op met de wegbeheerder. Tijdens dit gesprek worden de kansen op gladheid voor de komende nacht besproken en een strooiplan opgesteld. Als de weersituatie het mogelijk maakt kan eventueel 's avonds al preventief worden gestrooid. Bij kans op neerslag of een kleine kans op condensatie in de ochtenduren kan beter worden gewacht met strooien tot in de vroege ochtenduren.

Minimaal twee uur voordat gladheid gaat ontstaan wordt de wegbeheerder opnieuw gebeld door de meteoroloog. De strooiactie kan nu tijdig worden opgestart. Op wegen met een zware verkeersintensiteit wordt de beslissing om wel of niet te gaan strooien meestal genomen rond 03.30 uur. De meteorologen van Strooitveilig kunnen ook daarna nog contact houden met de wegbeheerder tot de strooiactie klaar is en alle wegen veilig zijn.