Meetstation

Responsive image

De wegdektemperatuur en hoeveelheid (rest)zout

Op diverse plaatsen kan met een meetstation inzicht gegeven worden in de wegdektemperatuur en de hoeveelheid (rest)zout op uw wegen. Met een goed opgesteld meetstation kan tijdig worden vastgesteld of er kans is op gladheid door condensatie, bevriezing of winterse neerslag in uw strooigebied. Gladheid kan, in combinatie met een verwachting en ondersteuning door strooitveilig.nl, hierdoor preventief worden bestreden.

Bij het plaatsen van een meetstation worden sensoren aangebracht in het wegdek om de wegdektemperatuur, de vochtigheid en de hoeveelheid (rest)zout te bepalen. Naast de weg wordt in het meetstation de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en de neerslag gemeten.

Het meetstation alarmeert per SMS of semafoon bij dreigende gladheid. Een meetstation is voor preventief strooien dan ook onmisbaar.

Het meetstation wordt uitgerust met een GPRS modem. Hierdoor kunt u altijd beschikken over de laatste meetwaarden. Een centrale server leest het meetstation om de 5 minuten uit en verzameld en bewerkt de data. Via een website zijn de meetwaarden van het meetstation te raadplegen in overzichtelijke grafieken, landkaarten en tabellen.

Strooitveilig werkt samen met een tweetal leveranciers van meetapparatuur en kan voor u bemiddelen en vooral adviseren in de aanschaf.

BG-Engineering

BG-Engineering heeft het gladheidmeldsysteem zoals deze op de Nederlandse wegen gebruikt wordt 47 jaar geleden bij Rijkswaterstaat ontwikkeld. Deze ontwikkeling staat niet stil. Dit jaar hebben we de 2016 versie op de markt gebracht, met de laatste technieken.

Het plaatsen van een systeem vind plaats in de volgende stappen:

De juiste plaats
Als de locatie niet bekend is kan BG-Engineering of Strooitveilig.nl voor u een temperatuurprofiel "Thermal mapping" maken van uw wegennet.

Aanbrengen meetinstrumenten
BG-Engineering verzorgt voor elk type wegdek zelf de plaatsing van alle benodigde meetapparatuur, zowel in als naast de weg.

Presentatie meetstationgegevens
Via het vernieuwde platform Winter-Controle krijgt u een overzichtelijk beeld van de actuele status van uw meetstations. Middels kleurcodes ziet u meteen op welke punten de kans op gladheid aanwezig is (zie folder voor extra beeldmateriaal)

Alarmen
Via diverse media (SMS, mail, telegram enz) kunnen wij u een alarm van uw meetstations versturen.

Innovatie:

BG-Engineering bekijk waar het systeem verbeterd kan worden. Inbreng van onze klanten is erg welkom. Onze bedrijfsmotto is dan ook "samen meer grip op de winter". Wij maken de applicatie voor u.

2 innovaties:
  • Wij werken met geventileerde meerwaardes voor Temperatuur Lucht als Relatieve vochtigheid. Zo heeft u de meest accurate meetwaardes.
  • 80% reductie van energieverbruik en geen warmte ontwikkeling vanuit de meetunit.
  • Kosten:

    Basis meetstation euro 7.000,-
    Inclusief plaatsen / monteren in de weg en 5 wegdeksensoren (Temperatuur en geleiding)

    Voor meer informatie, bekijkt u dan de website www.bg-engineering.com