Infraroodmeting

Responsive image

De koudste plaatsen in uw beheersgebied

Bij een infraroodmeting worden de koudste plaatsen in het wegennet in uw beheersgebied in beeld gebracht. Tijdens de meting, worden temperatuurverschillen van het wegdek veroorzaakt door een verschil in ondergrond, ligging, schaduw, etc. nauwkeurig door een IR-sensor geregistreerd. In tegenstelling tot veel andere bedrijven die IR-meting verrichten wordt de meting aan voorzijde van de auto verricht, hierdoor heeft de auto zelf geen enkele invloed meer op de uitgevoerde meting.

Tijdens de meting worden alle meetwaarden opgeslagen en voorzien van de exacte locatie door gebruik te maken van GPS (Global Position System). Hierdoor zal later in de analyse en rapportage van de meetgegevens de exacte locatie worden aangegeven.

Met de resultaten van een infraroodmeting kan de juiste locatie voor een meetstation worden bepaald. Het is immers van groot belang dat de sensoren van het meetstation worden aangebracht op die locaties die koud zijn en bovendien representatief voor een groter gebied. Een los meetpunt op het koudste punt voldoet in veel gevallen niet en zorgt voor onnodige strooiacties. Infraroodmetingen worden niet alleen gebruikt om de locatie van een meetstation aan te geven, maar ook om meer inzicht te krijgen in de temperatuurverschillen van het wegennet in het beheersgebied. De meteorologen van Strooitveilig kunnen het beste strooiadvies geven als er adequate informatie over het wegennet beschikbaar is.

Een infraroodmeting kan worden uitgevoerd tijdens een heldere en koude nacht, waarbij er niet teveel wind staat. De weg dient tijdens de meting droog te zijn. In Nederland zijn de weersomstandigheden maar enkele nachten per jaar geschikt voor het uitvoeren van de meting. Wilt u een infraroodmeting laten uitvoeren in uw beheersgebied geef dit dan tijdig aan. De opdracht kan dan vooraf worden voorbereid en wordt op volgorde van aanvraag ingepland. Voor de juiste route is het verstandig dat een medewerker, die het wegennet in het beheersgebied goed kent, meerijdt tijdens de meting.

Nadat de meting is uitgevoerd maakt Strooitveilig een uitgebreide rapportage en analyse van de meetgegevens. De meetgegevens worden in zowel tabelvorm als op een landkaart gepresenteerd. Hierdoor kunnen de koudste plaatsen snel worden gevonden, maar belangrijker is de referentie naar het koudste gebied.

De kosten van een infraroodmeting zijn sterk afhankelijk van de te rijden route en de grootte van het beheersgebied. Wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met Strooitveilig.